Dny mladých hasičů proběhnou i v roce 2017

Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů vzor ZS-1 a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana. Vedení družstev zajišťují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, programové bloky jsou připravovány se záchranáři ze spolku Prevence dětem a strážníky Městské policie hl.m.Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl.m.Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření ve spolupráci se Správou služeb hl.m.Prahy.

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin. Kapacita každého turnusu je uvažována pro 50 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.

Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít. Včasnější vyzvednutí je po dohodě možné, ale uvědomte si, že tak bude narušena ucelenost programu pro účastníka.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku umístěná ve vojenských stanech vzor ZS-1. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.

Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituci účastníků, ale zejména se jedná o jejich zájem. Určitě je však nezbytné počítat s tím, že se jedná o program koncipovaný jako příprava na krizové situace a ne kroužek poslechu meditativní hudby. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma programu zájem a jsou připraveny zvládnout i odpovádající zátěž, rozhodně není koncipován jako babysitting!!!! Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem programu aktivně účastnit, je stanovena výhrada možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

KDE: výcvikový prostor SDH Praha 1 Loretánská 8, Praha 1

KDY: ve 29.týdnu (17.-21.7.) resp. ve 30.týdnu (24.-28.7.) roku 2017

ÚČASTNÍK: dítě narozené po 17.7.2004 a před 17.7.2011

Účastnický poplatek za jeden týden programu činí 3.500,-Kč

Přihlašovací formulář bude zpřístupněn v dubnu.

 


 

Zdobeni stromku SDH Praha 1 pozvanka

Máte rádi Vánoce? Tak přijďte za námi do Loretánské zahrady v centru staré Prahy!

V pondělí jsme úspěšně zahájili zdobení stromečků! Přišla za námi spousta menších i větších školáků, dokonce i děti z denního centra Paprsek a čiperná babička z Domova seniorů Hortenzie. Zdobilo se, pilo i opékalo a nakonec nás ještě přišel pozdravit radní hl. m. Prahy Daniel Hodek nebo olympijská vítězka Kateřina Neumannová!

Tak až půjdete na vánoční vycházku, nezapomeňte se zastavit, budeme tu do 22. prosince denně od 10 do 16 hodin. A pokud chcete ozdobit nějaký ze stromečků, tak si pospěšte, soutěž bude uzavřena 20. prosince.

Hezký adventní čas přejeme a na viděnou se těšíme!

Zdobeni stromku SDH Praha 1 01

Zdobeni stromku SDH Praha 1 02

 


 

Iron Fireman 2016 Petrin 640px

IRON FIREMAN 2016

dne 17. září proběhne v Petřínských sadech sakce IRON FIREMAN 2016. Závod IRON FIREMAN má více jak desetiletou tradici a odstartoval v České republice vlnu soutěží „Nejtvrdší hasič přežije“. Stále si uchovává původní prvky této velmi náročné a divácky atraktivní exhibice. Závod simuluje náročnou práci hasiče. Jde o velmi náročné úkoly, kdy hasič nejprve absolvuje výběh do schodů a následně překonává náročné silové disciplíny, jako je přeskok dvoumetrové bariéry nebo přenesení 80kg figuríny, atd.  IRON FIREMAN je jeden z nejvýznamnějších závodů v rámci soutěží „Nejtvrdší hasič přežije“ konaných v ČR.

Soutěž bude pořadatelsky zajištěna spolkem Požáry.cz. Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a Sborem dobrovolných hasičů Praha 1. Nad akcí již převzali záštitu brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS hl. m. Prahy a radní hlavního města Prahy Bc. Libor Hadrava.  Náš sbor je tedy spolupořadatelem této akce, která sloučí a plynule naváže na naši tradiční akci Den dobrovolných hasičů, což samo o sobě dokládá, že akce by měla být zahájením nové tradice, která překoná kvalitu Dne dobrovolných hasičů.  Tedy akce, která je součástí našeho sboru od úplných začátků.

Přijďte se podívat, jak si 160 závodního z řad profesionálních i dobrovolných hasičů poradí s nejdelšími schody v Praze v plné polní…. Start akce v 10:00 hodin. Doprovodný program, občerstvení zajištěno.

Další informace naleznete zde http://www.ironfireman.cz/


Pietní vzpomínka na útoky v USA dne 11. září 2001
pozvanka DL 11zari2016

 

Dny mladých hasičů 2016 skončily

Čtvrtý ročník akce Dny mladých hasičů skončil. Řečí čísel to bylo 110 dětí, 90 dní příprav, 20 instruktorů, jeden velitel.

Dny mladých hasičů 2016 byly již čtvrtým ročníkem letního příměstského tábora pro děti ve věku 6 - 13 let.  Dětští kadeti měli k dispozici dva velké vojenské stany, vodní záchranářský člun, hasičské vozy a spoustou technického vybavení hasičů a členy JSDH Praha 1, kteří je s detaily hasicích technik a vybavení seznamovali. Tedy pokud je zrovna neproháněli na překážkové dráze…

To vše v krásném prostředí rozlehlé zahrady v Loretánské ulici, kde letos poprvé nechyběla ani pravá vodní skluzavka vedoucí do  kompletně zrekonstruovaná protipožární nádrže z období II. světové války. Ta kromě zaslouženého odpočinku umožnila především nutné zchlazení po náročných výkonech.

Akce jako Dny Mladých hasičů se dají stěží pořádat bez podporovatelů. Zde bychom chtěli poděkovat především Hlavnímu Městu Praha, Městské části Praha 1, Nadaci ČEZ, Nadaci Pražské děti a dále Správě služeb hlavního města Prahy, Městské polici Praha, Českému červenému kříži a  Hradní stráži Pražského hradu. Bez jejich podpory by se ročník 2016 nemohl uskutečnit.

 mhmp      praha1      nadace cez galerie-980     logo nadace   

Děkujeme!


Odstartoval už druhý turnus Dnů mladých hasičů 2016Dny mladých hasičů 2016 zahájeny! 5. ročník pravého a nefalšovaného Hasičského bálu!


5. ročník pravého a nefalšovaného Hasičského bálu - 19.března 2016!

 

Nikdy nezapomeneme!

Členové občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 uctili, jako každoročně, památku 343 záchranářů a hasičů, kteří zahynuli během teroristického útoku na budovy WTC 11. září 2001 v New Yorku. Letos jsme si připomněli 14. výročí této tragédie.

Pietní akce se konala v pátek 11. září 2015 v 18:00 hodin před domem Na Kampě 7, Praha 1. Již tradičním avšak plně  důstojným doplněním pietní akce bylo předání osvědčení mladým hasičům, kteří v rámci letního příměstského tábora, pořádaného rovněž členy SDH Praha 1, absolvovali základní kurz hasicích technik a osvojili si základní hasicí dovednosti.

Více informací o akci najdete zde.

2015 1

2015 2

2015 3

2015 4

Mladí hasiči postavili protipovodňové zábrany Na Kampě

Cvičnou stavbu zábran proti padesátileté vodě mají za sebou účastníci prvního turnusu letního příměstského tábora Dny mladých hasičů 2015. Byla to však jen jedna z interaktivních činností, která děti během tábora čekala. Na kvalitu stavby dohlíželi členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy. Ta je významným partnerem pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

Dny mladých hasičů 2015 jsou již čtvrtým ročníkem letního příměstského tábora. Děti mají v rámci nich k dispozici tři velké vojenské stany, vodní záchranářský člun, hasičské vozy a spousta technického vybavení hasičů. To vše v krásném prostředí rozlehlé zahrady v Loretánské ulici, kde nechybí ani „kladková skluzavka“ a pravá tréninková dráha. Hlavním lákadlem je ale kompletně zrekonstruovaná protipožární nádrž z období II. světové války. Ta umožňuje nejen trénink záchranářských dovedností na vodní hladině, ale také nutné zchlazení.

Děti se během tábora seznámí s hasičskou technikou, teorií, ale hlavně si všechno mohly samy vyzkoušet. „Děti se také učí pracovat v týmu, rozvíjet týmovou spolupráci a vzájemně si pomáhat,“ vysvětlil místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák, který si velmi pochvaloval spolupráci s Hradní stráží, jenž každý den zajišťuje stravování pro 60 dětí.

Dva týdenní turnusy Dnů mladých hasičů 2015, kterých se zúčastní více než 100 dětí, jsou pořádány s grantovou podporou Hlavního města Prahy, finančním přispěním Nadace Pražské děti a v neposlední řadě také díky všeobecné podpoře Městské části Praha 1.

IMG 0211

IMG 0221

 IMG 0251

IMG 0267