5. ročník pravého a nefalšovaného Hasičského bálu!


5. ročník pravého a nefalšovaného Hasičského bálu - 19.března 2016!

 

Mladí hasiči postavili protipovodňové zábrany Na Kampě

Cvičnou stavbu zábran proti padesátileté vodě mají za sebou účastníci prvního turnusu letního příměstského tábora Dny mladých hasičů 2015. Byla to však jen jedna z interaktivních činností, která děti během tábora čekala. Na kvalitu stavby dohlíželi členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy. Ta je významným partnerem pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

Dny mladých hasičů 2015 jsou již čtvrtým ročníkem letního příměstského tábora. Děti mají v rámci nich k dispozici tři velké vojenské stany, vodní záchranářský člun, hasičské vozy a spousta technického vybavení hasičů. To vše v krásném prostředí rozlehlé zahrady v Loretánské ulici, kde nechybí ani „kladková skluzavka“ a pravá tréninková dráha. Hlavním lákadlem je ale kompletně zrekonstruovaná protipožární nádrž z období II. světové války. Ta umožňuje nejen trénink záchranářských dovedností na vodní hladině, ale také nutné zchlazení.

Děti se během tábora seznámí s hasičskou technikou, teorií, ale hlavně si všechno mohly samy vyzkoušet. „Děti se také učí pracovat v týmu, rozvíjet týmovou spolupráci a vzájemně si pomáhat,“ vysvětlil místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák, který si velmi pochvaloval spolupráci s Hradní stráží, jenž každý den zajišťuje stravování pro 60 dětí.

Dva týdenní turnusy Dnů mladých hasičů 2015, kterých se zúčastní více než 100 dětí, jsou pořádány s grantovou podporou Hlavního města Prahy, finančním přispěním Nadace Pražské děti a v neposlední řadě také díky všeobecné podpoře Městské části Praha 1.

IMG 0211

IMG 0221

 IMG 0251

IMG 0267

 


Nikdy nezapomeneme!

Členové občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 uctili, jako každoročně, památku 343 záchranářů a hasičů, kteří zahynuli během teroristického útoku na budovy WTC 11. září 2001 v New Yorku. Letos jsme si připomněli 14. výročí této tragédie.

Pietní akce se konala v pátek 11. září 2015 v 18:00 hodin před domem Na Kampě 7, Praha 1. Již tradičním avšak plně  důstojným doplněním pietní akce bylo předání osvědčení mladým hasičům, kteří v rámci letního příměstského tábora, pořádaného rovněž členy SDH Praha 1, absolvovali základní kurz hasicích technik a osvojili si základní hasicí dovednosti.

Více informací o akci najdete zde.

2015 1

2015 2

2015 3

2015 4

V Praze 1 vznikne hasičské muzeum

Stálá expozice pražských hasičů a požárů bude po skončení rekonstrukce otevřena v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Na jejím zřízení se dohodly Muzeum hlavního města Prahy, které má věž ve správě a  Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, který v areálu, jehož součástí je i věž, sídlí.
 
Zřízení expozice je součástí projektu, na jehož základě bude moci být rekonstrukce chátrající vodárenské věže financována z tzv. Norských fondů. „My budeme zároveň nadále věž využívat pro svůj výcvik a plánujeme, že ukázky záchrany osob ve výškových budovách s využitím dýchacího přístroje budou zpřístupněny veřejnosti jako interaktivní součást expozice,“ říká místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák.
 
Vodárenská věž byla od zrušení své původní funkce v roce 1909 a odstranění vodárenského zařízení udržována pouze s využitím minimálních prostředků, a proto již roky chátrá. Ilustrací přístupu k této památce je otlučení zchátralých říms, ze kterých se do dneška dochovalo jen několik kamenů. V návaznosti na špatný stav objektu byl již v roce 2007 vypracován projekt na rekonstrukci vnějšího pláště budovy včetně střešní krytiny, ale až doposud se na ní nikdy nepodařilo nalézt v městské kase finanční prostředky.
 
V poslední době došlo k progresivnímu zhoršení stavu věže a vloni musela být dokonce zabezpečena pevnostní sítí, neboť se z pláště začaly uvolňovat a padat několikakilogramové kvádry, které přímo ohrožovaly bezpečnost v okolí. Na lepší časy se snad začíná blýskat díky tomu, že Muzeum hlavního města Prahy uspělo s žádostí o financování rekonstrukce z tzv. Norských fondů. Podmínkou pro získání dotace je, že věž musí být po rekonstrukci využívána k bohulibým účelům a přístupná veřejnosti. Proto došlo k dohodě, že součástí objektu bude stálá výstava o historii pražských hasičů.
 
„Rekonstrukce začne v první půli dubna a pevně věříme, že v příštím roce budeme moci expozici otevřít. Na její realizaci se budeme s Muzeem hlavního města aktivně podílet i my,“ uzavírá Filip Dvořák.
 
vodarenska vez
Novoměstská vodárenská věž z pohledu parku Lannova.